Bride smokey eyes
Daissy Torres Photography

Bride smokey eyes

Keywords: Bride (10), Getting Ready (11).